AKJ & Zorgbelang

Onafhankelijk, gratis vertrouwens­persoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Onder­steuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwens&shypersonen zijn niet in dienst van Robijn jeugdzorg.
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de Robijn jeugdzorg, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Robijn jeugdzorg.

Contact

T 088 – 555 1000
E info@akj.nl
Chat met een vertrouwens­persoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.